Yeteneğim Yok ki! Demeyin. Belki de Vardır!

Sedir Sanat özellikle çocuk ve gençlerde uyguladığı ölçümler sonrasında kişilerin hangi alanda yeteneklere sahip olduğu, nelere karşı ilgili olduğu ve dikkat ile algı durumları gibi genel verilere ulaşabilmektedir.

Bu veriler ışığında uzmanlarımızın tavsiyesi doğrultusunda atölye programları belirlenmekte ve kişilerin atölye sürecinde gelişim takibi yapılabilmektedir. 3 adımda tamamlanan bu programın detayları ise şu şekilde;

Değerlendirme ve Ölçümler

Çocuk ve gençlerin yetenek, ilgi ve algı düzeylerinin yanı sıra dikkat ve odaklanma sorunlarını da akademik anlamda değerlendiren uzman ve formatörlerimiz hazırladıkları raporları bu aşamada birebir velilere aktarmaktadır.

Yönlendirme

Değerlendirme ve ölçümler sonrasında tespit edilen yetenek, ilgi ve zeka (dikkat ve odaklanma sorunları da dahil) düzeyine uygun olarak kişiye özel atölye programları çıkarılmakta ve bu program detaylı bir şekilde izah edilerek ebeveynlere tavsiye edilmektedir.

Gelişim Takip Sistemi

Bu sistem içerisinde atölye programlarına dahil olan katılımcıların, atölye sürecinde ve sonrasında gösterdiği gelişim düzeyi baz alınmaktadır. Elde edilen veriler belirli periyotlarda ebeveynlerle paylaşılarak sonuç odaklı gerçekçi bir program uygulanmaktadır.