Değerlendirme ve Ölçümler

Yetenek, Zeka, Beceri, İlgi ve Gelişim Düzeyleri

Sedir Sanat çocuk, genç ve yetişkinlerin yetenek, zeka, beceri, ilgi ve gelişim düzeylerini bilimsel veriler ışığında tespit edebilmekte; gerçekleştirdiği değerlendirme ve ölçümler sonrasında hazırladığı raporlar ile de çocuk, genç ve yetişkinlere somut yol haritası sunmaktadır.

Akıl Yürütme Zekası – Sözel Zeka – Sayısal Zeka – Mantık Zekası ve Analitik Zeka

Genel olarak Akıl Yürütme Zekası – Sözel Zeka – Sayısal Zeka – Mantık Zekası ve Analitik Zeka kapsamında kişilerin tüm ilgi, kabiliyet ve yeteneklerinin açığa çıktığı bu değerlendirme ve ölçümlerde, eksik yönlerinizi tamamlamak ve artı özelliklerinizi pekiştirmek amaçlanmaktadır.

Değerlendirme ve Ölçümler İle

Alanında uzman yetkin formatörler eşliğinde Sedir Sanat bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve ölçümler sonrasında;

  • İnsanların kim olduğu ve neler yapabileceği konuları çözüme kavuşmakta,
  • Üniversite tercihlerinde ya da çalışma hayatında yapılacak tercihlerde yol haritası sunmakta,
  • Bastırılmış duygularınızın neler olduğu ortaya çıkmakta,
  • Zeka, yetenek, ilgi ve beceriler açığa çıkmaktadır.

Sedir Sanat Söz Konusu Bu Hizmetini 3 Farklı Adımla Tamamlamaktadır

Değerlendirme ve Ölçümler – Yönlendirme – Gelişim Takip Sistemi adımlarından oluşan bu süreçte uygulanan bilimsel ölçümler ile çocuk, genç ve yetişkinlerin eksi ve artı yönleri açığa çıkartılmakta; kişisel gelişim için onların eksi yönlerini giderecek artı yönlerini de pekiştirecek tavsiye ve raporlar hazırlanmaktadır.

İlk adımda Değerlendirme ve Ölçümler

Çocuk ve gençlerin yetenek, ilgi ve algı düzeylerinin yanı sıra dikkat ve odaklanma sorunlarını da akademik anlamda değerlendiren uzman ve formatörlerimiz hazırladıkları raporları birebir velilere aktarmaktadır.

2. Adımda Yönlendirme

2. adımda yani Yönlendirme evresinde değerlendirme ve ölçümler sonrasında tespit edilen yetenek, ilgi ve zeka (dikkat ve odaklanma sorunları da dahil) düzeyine uygun olarak kişiye özel atölye programları çıkarılmakta ve bu program detaylı bir şekilde izah edilerek ebeveynlere tavsiye edilmektedir.

ve Gelişim Takip Sistemi

Son olarak gelişim takip sistemi ile bu sistem içerisinde atölye programlarına dahil olan katılımcıların, atölye sürecinde ve sonrasında gösterdiği gelişim düzeyi baz alınmaktadır.

Elde edilen veriler belirli periyotlarda ebeveynlerle paylaşılarak sonuç odaklı gerçekçi bir program uygulanmaktadır.

Sanat Atölyeleri Anlamında Değerlendirme ve Ölçüm Sürecinin Aşamaları

Atölye Programları

Çocuklar için gerçekleştirilen atölye programlarında Sedir Sanat ilk olarak çocuk ve gençlerin hem yeteneklerini hem de ilgilerini çeşitli akademik teknikler ve ölçümler yardımı ile tespit etmektedir. Bu işlemin ardından çocuk eğitimi ve kişisel gelişim alanında ki uzman çalışma arkadaşlarının desteği ile her çocuk için özel bir atölye programı hazırlanır.

Her bir çocuğa özel olarak hazırlanan bu programda çocukların; akıl yürütme zekası, sözel ve sayısal zekası ile mantık ve analitik zekasını destekleyecek ve geliştirecek bir süreç gözetilmektedir.

Bilimsel Ölçümler

Bu anlamda İzmir’de bir ilke imza atan Sedir Sanat bir taraftan bilimsel ölçümler yardımı ile çocukların ilgi ve yeteneklerini tespit ederken diğer taraftan uyguladığı atölye programları ile onların gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Sedir Sanat İzmir’de alanındaki uzman isimlerle düzenlediği atölye programları ile çocukların kendilerini ve çevresini doğal yollar yardımı ile tanıması; günlük yaşam standartları içerisinde ihtiyaç duyacağı davranış kalıplarını geliştirerek hayata geçirmesi; grup içerisinde bazı alışkanlıkları (işbirliği, paylaşma, dayanışma, saygı duyma vb.) kazanması; duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme ve iletişim kurabilme becerilerini (düşünme, konuşma, dinleme, anlama vb.) edinmesi gibi kazanımları hedeflemektedir

Herbir Çocuğa Özel Gelişim Programı

Sedir Sanat her bir çocuğun kendine özel fiziksel, psikososyal ve kişilik özelliklerinin, davranış kalıplarının ve alışkanlıklarının, anlama ve uygulama (beceri) kabiliyeti ve duygusal yapısının ve zeka kapasitesinin bulunduğunun farkında olarak Çocuklar İçin Atölye çalışmalarında programları her bir çocuğun kendi gelişim düzeyine uygun olarak hazırlamaktadır.

Dengeli Bir Yol Haritası

Sedir Sanat bu çizgide ilerleyerek uyguladığı akademik testler yardımı ve uzman kadrosunun görüşleri doğrultusunda her bir çocuğun bastırılmış yanlarını açığa çıkartarak eksi yönlerini gidereceği artı özelliklerini de geliştireceği dengeli bir yol haritası çıkarmaktadır.

Birebir İlgi

Sedir Sanat (gerek sanatçı gerekse de çocuk eğitimi ve kişisel gelişim alanındaki uzman ekip arkadaşları ile) her bir çalışanı ile çocuklarla birebir ilgilenmekte, onlara değer vermekte ve onların değerli olduklarını hatırlatmakta, çocukların karakteristik özellikleri ve yaşam tarzlarına saygı duymakta ve onların tavır, davranış ve tepkilerini gözlemleyerek İzmir’de kendi sahasında eşsiz bir atölye programı hedeflemektedir.