Çocuk Resim Atölyesi

Resim Sanatı ile Geliştirmeyi

Sedir Sanat, İzmir Çocuk Resim Atölyesi ile çocukların başta psikolojik, bilişsel, duygusal, ruhsal ve sosyal yetilerini resim sanatı ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

Her Bir Çocuğa Özel Eğitim Programı

Sedir Sanat çocuklara özel atölyelerin tamamında her bir çocuğa özel, o çocuğun gelişimine doğrudan katkı sağlayacak bir program hazırlamaktadır. Her bir çocuğa özel olarak hazırlanan bu programda çocukların; akıl yürütme zekası, sözel ve sayısal zekası ile mantık ve analitik zekasını destekleyecek ve geliştirecek bir süreç gözetilmektedir.

İzmir’de Bir İlke İmza Atan Sedir Sanat

Bir kez daha bu anlamda İzmir’de bir ilke imza atan Sedir Sanat bir taraftan bilimsel testler yardımı ile çocukların ilgi ve yeteneklerini tespit ederken diğer taraftan uyguladığı atölye programları ile onların gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Onların Duygu ve Düşüncelerini

Sedir Sanat çocuklara resim atölyeleri ile başka bir anlamda onların duygu ve düşüncelerini erken yaşlarda doğru ifade edebilme kabiliyetine sahip bireyler olarak yetiştirmek adına çaba sarfetmektedir.

Resim çizmek ya da çizgilere hayat vermek çocuk yaşta hobi olarak başlamaktadır. Oysa çocuklar resim sanatı ile kendilerini dışa vurmakta en anlatılmaz olanı bile serbestçe eserine yansıtabilmektedir.

Eğitimin İçeriğinde

Sedir Sanat çocuklara resim atölyesi İzmir ile resim yapmak isteyen, resme yeteneği ve ilgisi olan ve kendini geliştirmek isteyen çocuklara kara kalem, suluboya, pastel boya, akrilik boya kullanarak temel resim eğitimi almakta ve bu temel resim eğitimi sürecinde ışık – gölge, form, oran – orantı, kompozisyon, soyut – somut ilişkisi, renk bilgisi, 2 ve 3 boyutlu çalışmalar ve alan derinliği gibi konulara çocuklar hakim olmaktadır.

Ressamlar ve resim tarihine ait bilgilerin de eğlenceli bir sunumla çocuklara aktarıldığı bu program içerisinde karikatür ve stop – motion gibi ilginç ve eğlenceli eğitimler de yer almaktadır.

Bakmak ve Görmek Arasındaki Farkla Başlıyoruz

Sedir Sanat çocuklara resim atölyesi kapsamında ilk olarak bakmak ve görmek arasındaki farkı ve bu ayırdın eserlerde nasıl işleneceği üzerinde durmaktadır. Bakmak ve görmek arasındaki ayrım ise en temel anlamda analiz edebilme yeteneği ile ilgilidir.

ve Estetik Bakış Açısı

Tuvale aktarılacak objelerin tam anlamıyla irdelenmesi sonrasında ise estetik bakış açısı devreye girmektedir. Bu anlamda da yetkin ve akademi mezunu eğitmenlerimiz devreye girmekte ve eğitim programını bütünüyle istenilen çizgide tamamlamış çocuklar Sedir Sanat olarak farklı, özgün, estetik değeri olan eserler üretebilir hale gelmektedir.

Sedir Sanat Bünyesinde Yer Alan Diğer Eğitimler

Sedir Sanat bünyesinde yer alan diğer çocuk eğitimleri ise genel başlıklar halinde şu şekilde; Akıl Oyunları (Satranç, Go, Mangala, Reversi, Q-Bitz … ), Mega Zeka (Hafıza ve Zeka Gelişimi, Mantıklı ve Soyut Düşünme Becerisi, Dikkat ve Konsantrasyon, Craft ), İletişim Teknikleri (Hitabet, Anlayarak Okuma, Sosyal İletişim ve Stres Yönetimi), Lego Robotics ve Kodlama (WeDo 2.0 ve Ev3), Sahne Sanatları (Drama, Tiyatro), Müzik, Resim, Oyuncak Yapım Atölyesi.