Güzel Sanatlara Hazırlık

Tüm Branşlarda Güzel Sanatlar Lise ve Fakültelerine Hazırlık Atölyeleri

Sedir Sanat gerek Güzel Sanatlar Liseleri gerekse de Güzel Sanatlar Fakülteleri olsun farketmeksizin tüm branşlarda güzel sanatlara hazırlık atölyeleri organize etmektedir.

Güzel Sanatlara Hazırlık atölyeleri İç Mimarlık, Grafik Tasarım, Heykel, Animasyon ve Çizgi Film, Film Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fotoğraf, Sahne Sanatları, Resim, Dramatik Yazarlık, Tiyatro, Tezhip, Minyatür ve diğer Geleneksel Türk El Sanatları ve Görsel İletişim bölümlerini kapsamakta; Sedir Sanat bu ve benzeri alanlarda yetişmiş kadrosu ile çalışmalarına İzmir’de devam etmektedir.

Sedir Sanat Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi’nde

Ölçü Alma Çalışmaları, Temel Desen Çizimi, Figür Çalışmaları, Perspektif Çalışmaları, İç ve Dış Mekan Çizimi, Obje Çalışmaları, Renk Bilgisi Çalışmaları, Renkli Natürmort, Işık Gölge Çalışmaları, Mülakata Hazırlık ve Portfolyo Hazırlık Çalışmaları ile İmgesel Çalışmaları alanlarında aktiviteler gerçekleştirmektedir.

Güzel sanatlar lise ve üniversitelerinin müzik bölümlerine hazırlık sürecinde ise; solfej, dikte ve ses çalışmaları ile diğer gerekli uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Sıkı Bir Takip ve Ev Çalışmaları

Sedir Sanat Güzel Sanatlara Hazırlık atölyesinde her bir kişinin farklı öğrenme ve uygulama sürecine sahip olduğu gerçeğinden hareketle atölyelerde grup içerisinde kişiye özel uygulama ilkesini hayata geçirmektedir. Her bir katılımcı için özel bir atölye süreci oluşturulmakta ve sıkı takiple ev çalışmaları ile desteklenmektedir.

Sedir Sanat yetenek sınavı ile giriş yapılan Güzel Sanatlar Lise ve Üniversitelere sizleri başarı ile hazırlamakta size gerekli olan bilgi ve beceriyi doğru bir zamanlama ile yine bizzat sizin alışkanlığınız haline getirmekte hem akademik hem de uluslararası sahada kayda değer olan çalışma metodları ile sizleri en ideal şekli ile hayallerinize kavuşturmaktadır.

Hem Görsel Hem İşitsel Sanatlar

Sedir Sanat tarafından uygulanan Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyeleri bir taraftan görsel sanatlara olduğu gibi diğer taraftan da işitsel sanatlara hitap etmektedir.

Sedir Sanat tarafından uygun ödeme seçenekleri ile organize edilen atölye programları Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Resim ya da Müzik Öğretmenliği bölümlerine yetenek sınavı ile girecek tüm kişileri kapsamaktadır.

Sadece Bilgi Yüklemesi Değil

Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyelerinde sadece bilgi yüklemesi değil aynı zamanda stres yönetimi, dikkat ve konsantrasyon, zaman yönetimi ve moral yüklemesi yapılarak katılımcıların girecekleri yetenek sınavlarına en iyi şekli ile hazırlanmasının yolu açılmaktadır.

Söz konusu lise üniversitelere göre değişmekle birlikte genel olarak yetenek sınavları temmuz – ağustos – eylül aylarında gerçekleştirilmektedir. Sedir Sanat katılımcıları bu sınavlara en ideal şekilde hazır hale getirerek sınavlarda ve sınav sonrasında mülakatlarda kesin sonuca ulaşmaktadır.