Çocuklara Özel Programlar

Psikolojik, Bilişsel, Duygusal, Ruhsal ve Sosyal Yetiler

Sedir Sanat İzmir’de kendi bünyesinde organize ettiği atölye programları ile; çocuk ve gençlerin psikolojik, bilişsel, duygusal, ruhsal ve sosyal yetilerini, kullanma becerileri ile pekiştirerek onların gelişimine katkı sağlamaktadır.

İlgi ve Yeteneklerin Tespiti

Çocuklar için gerçekleştirilen atölye programlarında Sedir Sanat ilk olarak çocuk ve gençlerin hem yeteneklerini hem de ilgilerini çeşitli akademik teknikler ve ölçümler yardımı ile tespit etmektedir. Bu işlemin ardından çocuk eğitimi ve kişisel gelişim alanında ki uzman çalışma arkadaşlarının desteği ile her çocuk için özel bir atölye programı hazırlanır.

Her bir çocuğa özel olarak hazırlanan bu programda çocukların; akıl yürütme zekası, sözel ve sayısal zekası ile mantık ve analitik zekasını destekleyecek ve geliştirecek bir süreç gözetilmektedir.

Bilimsel Ölçümler

Bu anlamda İzmir’de bir ilke imza atan Sedir Sanat bir taraftan bilimsel ölçümler yardımı ile çocukların ilgi ve yeteneklerini tespit ederken diğer taraftan uyguladığı atölye programları ile onların gelişimine doğrudan katkı sağlamaktadır.

Sedir Sanat İzmir’de alanındaki uzman isimlerle düzenlediği atölye programları ile çocukların kendilerini ve çevresini doğal yollar yardımı ile tanıması; günlük yaşam standartları içerisinde ihtiyaç duyacağı davranış kalıplarını geliştirerek hayata geçirmesi; grup içerisinde bazı alışkanlıkları (işbirliği, paylaşma, dayanışma, saygı duyma vb.) kazanması; duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme ve iletişim kurabilme becerilerini (düşünme, konuşma, dinleme, anlama vb.) edinmesi gibi kazanımları hedeflemektedir.

Başlıca Sanat Atölyeleri

Sedir Sanat bünyesinde organize edilen Çocuk Atölye programları Akıl Oyunları, Mega Zeka, İletişim Teknikleri, Lego Robotics ve Kodlama, Ebru Sanatı, Sahne Sanatları, Yazarlık, Oyuncak Yapım, Müzik, Resim ve diğer atölyelerden oluşmaktadır.

  • Akıl Oyunları: Satranç, Go, Mangala, Reversi, Q-Bitz, …
  • Mega Zeka: Hafıza ve Zeka Gelişimi, Mantıklı ve Soyut Düşünme Becerisi, Dikkat ve Konsantrasyon, Craft
  • İletişim Teknikleri: Hitabet, Anlayarak Okuma, Sosyal İletişim ve Stres Yönetimi
  • Lego Robotics ve Kodlama: WeDo 2.0 ve Ev3
  • Sahne Sanatları: Drama, Tiyatro
  • Müzik
  • Resim: Karikatür, Karakalem, Kahve ile Resim, …
  • Ahşap Oyuncak Yapım Atölyesi
  • Yazarlık Atölyesi

Herbir Çocuğa Özel Gelişim Programı

Sedir Sanat her bir çocuğun kendine özel fiziksel, psikososyal ve kişilik özelliklerinin, davranış kalıplarının ve alışkanlıklarının, anlama ve uygulama (beceri) kabiliyeti ve duygusal yapısının ve zeka kapasitesinin bulunduğunun farkında olarak Çocuklar İçin Atölye çalışmalarında programları her bir çocuğun kendi gelişim düzeyine uygun olarak hazırlamaktadır.

Dengeli Bir Yol Haritası

Sedir Sanat bu çizgide ilerleyerek uyguladığı akademik testler yardımı ve uzman kadrosunun görüşleri doğrultusunda her bir çocuğun bastırılmış yanlarını açığa çıkartarak eksi yönlerini gidereceği artı özelliklerini de geliştireceği dengeli bir yol haritası çıkarmaktadır.

Birebir İlgi

Sedir Sanat (gerek sanatçı gerekse de çocuk eğitimi ve kişisel gelişim alanındaki uzman ekip arkadaşları ile) her bir çalışanı ile çocuklarla birebir ilgilenmekte, onlara değer vermekte ve onların değerli olduklarını hatırlatmakta, çocukların karakteristik özellikleri ve yaşam tarzlarına saygı duymakta ve onların tavır, davranış ve tepkilerini gözlemleyerek İzmir’de kendi sahasında eşsiz bir atölye programı hedeflemektedir.