Kış Okulu

Farklı Eğitim, Atölye ve Etkinlikler

Sedir Sanat İzmir Kış Okulu programı ile 7 ve 12 yaş aralığında ki çocukların psikolojik, bilişsel, duygusal, ruhsal ve sosyal yetilerini birbirinden farklı eğitim, atölye ve etkinlikler ile geliştirmeyi hedeflemektedir.

Birbirinden Farklı ve Eğlenceli

  • Lego Robot
  • Akıl Oyunları
  • Kitap ve Kısa Film Değerlendirmeleri
  • Suluboya, Karikatür, Kahve Sanatı ile Resim Atölyeleri
  • Dikkat ve Konsantrasyon, Hafıza ve Zeka Çalışmaları
  • Ebru
  • Origami
  • Temel Fotoğrafçılık
  • Zeka Kartları
  • Ahşap Oyuncak Yapımı

sahasında atölye içeriklerinin uygulamalı olarak çocuklara aktarılacağı Kış Okulu programı birbirinden farklı ve eğlenceli eğitim ve etkinlikler bütününü kapsamaktadır.

Bilim ve Sanat Birarada

Sedir Sanat İzmir Kış Okulu kapsamında bir taraftan bilim diğer taraftan da sanat atölyelerini, ortak bir potada eriterek eğlenceli ve uygulanabilir bir formatta çocuklarla buluşturmaktadır.

Çocukların Elde Edeceği Kazanımlar

Kış Okulu programı ile Sedir Sanat her bir çocuğun; çok yönlü gelişim, sosyal iletişim, verimli ve etkin çalışma, farklı ve alternatifli düşünebilme kabiliyeti, gözlem ve araştırma yapma, soyut ve somut arasında ilişki kurabilme, gözlem ve çıkarıma dayalı hayal gücü, algoritmik düşünce sistemi, tutarlı davranma ile merak etme ve sorgulama gibi kazanımları elde etmesine yardımcı olmaktadır.

Hedefler

Kış Okulu programı ile bir anlamda dışa dönük, sosyal iletişimi kuvvetli, stres ve kriz yönetebilme kabiliyetine sahip bireyler hedeflenmektedir.

Gerek Sanatçı Gerekse de Çocuk Eğitimi ve Kişisel Gelişim Alanındaki Uzman Ekip Arkadaşları

Sedir Sanat İzmir’de Kış Okulu programı ile psikolojik, sosyal, duygusal, ruhsal ve bilişsel anlamda program içerisinde kişiye özel uygulamalarla mevcut program içerisinde hem verimli hem de en etkin sonucu elde etmek için alanında uzman akademik kariyere sahip tecrübeli eğitmenleri (gerek sanatçı gerekse de çocuk eğitimi ve kişisel gelişim alanındaki uzman ekip arkadaşları ile) ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Her Bir Çocuğun Kendi Gelişim Düzeyine Uygun Uygulama

İzmir Kış Okulu programı içerisinde Sedir Sanat her bir çocuğun kendine ait fiziksel, psikososyal ve kişilik özelliklerinin, davranış kalıplarının ve alışkanlıklarının, anlama ve uygulama (beceri) kabiliyeti ve duygusal yapısının ve zeka kapasitesinin bulunduğunun bilincinde olarak tüm çalışmada her bir çocuğun kendi gelişim düzeyine uygun uygulama gerçekleştirmektedir.

Çocuklara Özel Diğer Atölye Programları

Kış Okulu programının yanı sıra Sedir Sanat bünyesinde organize edilen diğer Çocuk Atölye programları Akıl Oyunları, Mega Zeka, Yaz Okulu, İletişim Teknikleri, Lego Robotics ve Kodlama, Ebru Sanatı, Sahne Sanatları, Yazarlık, Oyuncak Yapım, Müzik, Resim gibi atölyelerden oluşmaktadır.

▪ Akıl Oyunları: Satranç, Go, Mangala, Reversi, Q-Bitz, …
▪ Mega Zeka: Hafıza ve Zeka Gelişimi, Mantıklı ve Soyut Düşünme Becerisi, Dikkat ve Konsantrasyon, Craft
▪ İletişim Teknikleri: Hitabet, Anlayarak Okuma, Sosyal İletişim ve Stres Yönetimi
▪ Lego Robotics ve Kodlama: WeDo 2.0 ve Ev3
▪ Sahne Sanatları: Drama, Tiyatro
▪ Müzik
▪ Resim: Karikatür, Karakalem, Kahve ile Resim, …
▪ Ahşap Oyuncak Yapım Atölyesi
▪ Yazarlık Atölyesi
▪ Yaz Okulu